Tel: 070 190 83 60

Välkommen till

CALEXICOs

värld av möbler och trävaror.

Avdelningar

förser över webben Skandinavien med skivor och massivträ i kundanpassade och standardiserade format, från 20 platser i Sverige.

hyvlar, klyver, sågar & limmar - små serier - korta ledtider. Legoarbeten och kundanpassningar.

tillverkar egendesignade möbler och lampor på beställning.

Om oss

CALEXICO WOOD bedriver främst distanshandel med massivträ och skiv-material inom Skandinavien och Baltikum. Vi matchar kunders pris-prestanda med ett 20-tal svenska grossister och underleverantörer, via offertering, arkitekt- och designstöd jämte stöd i materialfrågor vid byggnadsprojektering. Företaget har en av Skandinaviens bredaste och geografiskt mest spridda sortiment, en affärskritisk egenskap i en expanderande verksamhet. Ett viktigt område är marinrelaterade och havsnära projekt.

Företaget bedriver även hyvleriservice som en premiumtjänst där små serier hyvlas till kunder med höga krav och speciella behov. Verksamheten bedrivs i Munkebäck och Ringön i samarbete med underleverantörer.

Inom företaget bedrivs en stödjande logistiktjänst för specialtransporter av främst skivmaterial i små mängder i udda (stora) format.

CALEXICO DESIGN har ett 30-tal mönsterskyddade egenutvecklade möbeldesigner. F n v tillverkas tre möbeltyper vid beställning.

Kontakt

Telefon: 070 190 83 60

E-post: info@calexico.se

Adress: Sant Pauligatan 3, 416 60 GÖTEBORG